Skellefteå

 


Välkommen till Skellefteå kommuns valnämnd.

Allmänna val i Sverige

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

 I kommunen är valnämnden ansvarig för valet och lokal myndighet. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens röstmottagningsställen.

Valnämnden har, utifrån vallagskommiténs rekommendation, beslutat att personer som kandiderar till val och finns på lista i möjligaste mån inte ska arbeta som röstmottagare.

Tjänstgöring som röstmottagare

Arbetet som röstmottagare är arvoderat.

Både nya röstmottagare och de som tidigare arbetat ska genomgå en obligatorisk utbildning som är arvoderad.

Arbetet kräver att du; talar bra svenska, har ett hjälpsamt och vänligt arbetssätt, en förmåga att vara serviceinriktad samt mycket hög noggrannhet.

Du ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert.

Vi vill uppmana personer med språkkunskaper utöver svenska och engelska att ansöka. Språkkompetenser kan anges i ansökan eller meddelas via kommunens kundtjänst.

Personer som tidigare tjänstgjort som röstmottagare kommer att kontaktas under februari 2018 och gör efter det en intresseanmälan för arbete under valet 2018.

Om du vill arbeta som röstmottagare i Skellefteå kommun kommer du att kunna ansöka om tjänsten som röstmottagare för arbete på valdagen från mars 2018. Valnämndens kansli kommer att börja med bemanning av valdistrikt under våren 2018 och då kontakta de som ansökt för ev. placering.


Tjänstgöring som röstmottagare i vallokal på valdagen 9 september 2018

På valdagen tjänstgör fyra till sex röstmottagare i vallokalen samt en ordförande, som leder arbetet, och en vice ordförande. På valdagen tjänstgör du enligt schema som upprättas av ordförande i valdistriktet. Tiden som ska schemaläggas sträcker sig från ca kl. 07.30 tills dess att rösterna är räknade, vilket gör att tjänstgöringstiden kan bli lång och sträcka sig till sent på kvällen. Schemat innehåller nödvändiga pauser och raster. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna. Som ersättning får du ett skattepliktigt arvode. Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val. 


Tjänstgöring som röstmottagare i röstningslokal på valdagen 9 september 2018

På valdagen finns möjlighet att rösta i ett 20-tal förtidsröstningslokaler runt om i vår geografiskt utsträckta kommun. Dessa röstningslokaler är belägna främst i glest bebodda delar av kommunen. Här tjänstgör två till fem röstmottagare, beroende på öppettiderna, samt en ordförande som leder arbetet. Arbetet som röstmottagare i röstningslokal ställer samma krav på dig som röstmottagare i vallokal.

Röstningslokalerna har begränsade öppettider, antingen tre eller sex timmar på valdagen. Att öppettiderna är kortare beror bland annat på antalet röstberättigade i den aktuella kommundelen. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att upprätthålla god ordning i vallokalen och ta emot och hantera röster.


Tjänstgöring som röstmottagare vid förtidsröstningen 2018

Förtidsröstningsperioden sträcker sig från den 22 augusti till och med valdagen. Skellefteå kommun erbjuder ett flertal förtidsröstningslokaler. Öppettiderna för varje enskild förtidsröstningslokal fastställs av valnämnden under våren 2018. Som röstmottagare under förtidsröstningsperioden får du ett skattepliktigt timarvode. Tjänstgöringstiden kan vara olika i olika röstningslokaler under förtidsröstningen. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att upprätthålla god ordning i vallokalen och ta emot och hantera röster.

Utöver detta söker vi några personer som ska arbeta som ambulerande röstmottagare. Dessa tjänster har speciella krav, bl.a. att du har körkort och är van vid kontakter med personer med speciella behov främst p.g.a. funktionsnedsättningar, sjukdom eller ålder. Du kan läsa mer om detta via länken nedan.

Du kan i din intresseanmälan (för de som arbetade som röstmottagare i Skellefteå kommun 2014) eller i din ansökan (för dig som inte arbetade som röstmottagare i Skellefteå kommun 2014) om att arbeta som röstmottagare ange om du vill arbeta under förtidsröstningen och/eller på valdagen samt i kommentarsfältet ange om du är intresserad av tjänsten som ambulerande röstmottagare.

För ytterligare information eller frågor är du välkommen att kontakta oss via kundtjänst: 0910-73 50 00, välj 4. 

Du kan läsa mer om det svenska valsystemet på www.val.se