Skellefteå

Välkommen till Skellefteå kommuns valnämnd.

Allmänna val i Sverige

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extraval.

I kommunen är valnämnden ansvarig för valet och lokal myndighet. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens röstmottagningsställen. Arbetet sköts av ett valkansli.

Valnämnden har, utifrån vallagskommitténs rekommendation, beslutat att personer som kandiderar till val och finns på lista för ett parti i möjligaste mån inte ska arbeta som röstmottagare.

Tjänstgöring som röstmottagare

Som röstmottagare ska du medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. Uppdraget är arvoderat, du får alltså betalt för din insats.

Arbetet kräver att du; talar bra svenska, har ett hjälpsamt och vänligt arbetssätt, är serviceinriktad samt mycket noggrann. Du bör även ha fyllt 18 år. Vi vill uppmana personer med språkkunskaper utöver svenska och engelska att ansöka. Språkkompetenser kan anges i intresseanmälan eller meddelas valkansliet via kommunens kundtjänst.

Både nya röstmottagare och de som tidigare arbetat ska genomgå obligatorisk utbildning som är arvoderad.

Om du är intresserad av att arbeta som röstmottagare i Skellefteå kommun gör du en intresseanmälan fr.o.m. 1 februari 2019. Intresseanmälan är inte bindande och inga garantier kan ges på att du får en placering. Valnämndens kansli kommer att börja med bemanning av valdistrikt under vintern/våren 2019.

Tjänstgöring som röstmottagare i vallokal på valdagen 26 maj 2019
Arbetet inleds redan på lördagen, dagen före valdagen, med att möblera och ställa iordning vallokalen. På valdagen tjänstgör man enligt ett schema med en ordförande eller en vice ordförande, som leder arbetet. Schema upprättas av ordförande i valdistriktet. Tiden som ska schemaläggas sträcker sig från ca kl. 07.30 tills dess att rösterna är räknade, vilket gör att tjänstgöringstiden kan bli lång och sträcka sig till sent på kvällen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av dessa i röstlängden samt att efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna. Som ersättning får du ett skattepliktigt arvode.

Tjänstgöring som röstmottagare under förtidsröstningen i maj 2019
Förtidsröstningsperioden sträcker sig från den 8 maj till och med valdagen 26 maj. Skellefteå kommun erbjuder ett flertal förtidsröstningslokaler som är öppna under olika dagar och tider under förtidsröstningsperioden, vissa även på valdagen. Förtidsröstningslokalerna fastställs av valnämnden under vintern/våren 2018/2019.

Arbetet som röstmottagare i röstningslokal ställer samma krav på dig som att vara röstmottagare i vallokal och arbetsuppgifterna är i stort sett desamma inkl. iordningställande av lokalen m.m. Tjänstgöringstiden, den tid du arbetar, kan vara olika i de olika röstningslokalerna under förtidsröstningen. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att upprätthålla god ordning i röstninglokalen och ta emot och hantera röster. Som röstmottagare under förtidsröstningsperioden får du ett skattepliktigt timarvode.

Utöver detta söker vi några personer som ska arbeta som ambulerande röstmottagare. Dessa tjänster har speciella krav, bl.a. att du har körkort och är van vid kontakter med personer med speciella behov främst p.g.a. funktionsnedsättningar, sjukdom eller ålder. Du kan läsa mer om detta via länken nedan och du anger om du är intresserad av denna tjänst i din intresseanmälan.

Ange i din intresseanmälan om du kan arbeta under förtidsröstningen och/eller på valdagen.

För ytterligare information eller frågor är du välkommen att kontakta oss via kundtjänst: 0910-73 50 00. 

Du kan läsa mer om det svenska valsystemet på www.val.se