SkellefteƄ

Välkommen till Skellefteå kommuns valnämnd.

Allmänna val i Sverige

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extraval.

Nästa planerade allmänna val infaller 11 september 2022 och då är det val till riksdag, kommun och region.

Valnämnden hanterar genomförandet av valet inom Skellefteå kommuns geografiska område. Det dagliga arbetet bedrivs av tjänstepersoner i valkansliet. En av valkansliets uppgifter är att bemanna kommunens röstmottagningslokaler. Information om att arbeta som röstmottagare kommer inom kort. Så håll utkik på denna webbsida!

Har du funderingar och frågor kan du kontakta valkansliet via "Kontakt" ovan eller via Skellefteå kommuns kundtjänst: 0910-73 50 00. 

 

Du kan läsa mer om det svenska valsystemet på www.val.se och se resultatet från de senast genomförda valen på valresultat 2018 och valresultat 2019.